Text
 

Ваш внешний коммерческий отдел

ДАМЫ И ГОСПОДА!

Экономьте свое время и деньги!
Поручите работу профессионалам!
Выполнение в кратчайшие сроки с гарантией и под ключ.
Фізична особа підприємець
Мордюк Олександр Иванович
надає наступні послуги у сфері дотримання природоохоронного законодавства:

Розробка документів для отримання дозволу на спеціальне водокористування.
Постанова КМУ №321 від 13 березня 2002 року “Про затвердження порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування та внесення змін до постанови КМУ №459 від 10 серпня 1992 року”).
Ця послуга включає у себе:
- Розрахунок індивідуальних поточних балансових норм водоспоживання та водовідведення (для
промислових підприємств та підприємств водопровідно-каналізаційної мережі);
- Нормативне обґрунтування об’ємів водоспоживання та водовідведення по підприємству,
розрахунок (нормативний розрахунок водоспоживання та водовідведення);
- Аналіз та оцінка умов водовідведення: склад очисних споруд, якість очистки стічних вод, умови
відведення дощових стоків;
- Заповнення клопотання для отримання дозволу на спеціальне водокористування;
- Збір та аналіз інших документів, в залежності від виду спеціального водокористування
підприємства, необхідних для отримання дозволу .
Строк видачі дозволу на спеціальне становить не більше тридцяти календарних днів з дня
надходження на розгляд заяви та відповідних документів.

Розробка документів у сфері управління відходами:
(Постанова Кабінету Міністрів України Про затвердження порядку розроблення, затвердження і
перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів №1218 від 3 серпня 1998 року).
Ця послуга включає у себе:
- Розробка документів для отримання дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з
відходами
- Підготовка відомостей про склад і властивості відходів, що утворюються, а також ступінь їх
небезпечності для навколишнього природного середовища та здоров'я людини.
- Підготовка документів для отримання висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи
щодо об’єктів поводження з відходами.

Також виконуємо наступні види робіт у сфері управління відходами:
- Інвентаризація відходів на підприємстві.
- Складання декларації про відходи.
- Складання реєстрових карт об’єктів утворення відходів (ОУВ) та об’єктів оброблення та утилізації
відходів (ООУВ) (Постанова КМУ від 31.08.1998 № 1360 «Про затвердження Порядку ведення
реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів»).
- Розробка паспорту місць видалення відходів (МВВ) (Постанова КМУ від 3.08.1998 № 1216
«Про затвердження порядку ведення реєстру місць видалення відходів»).

На суб’єктів господарської діяльності покладено багато обв’язків у сфері дотримання природоохоронного законодавства, зокрема:
1. В галузі охорони і раціонального використання вод та відтворення водних ресурсів, забороняється здійснювати спеціальне водокористування без отримання відповідного дозволу (пункт 9 частини першої статті 44, частина перша статті 49 ВКУ).
Спеціальне водокористування - це забір води з водних об'єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти, включаючи забір води та скидання забруднюючих речовин із зворотними водами із застосуванням каналів.
Спеціальне водокористування здійснюється юридичними і фізичними особами для задоволення питних потреб населення, а також для господарсько-побутових, лікувальних, оздоровчих, сільськогосподарських, промислових, та інших потреб.
Дозвіл на спеціальне водокористування - це офіційний документ, який засвідчує право підприємств, установ, організацій, громадян на використання води з надр, річок, водойм, басейнів та ін. в межах затверджених лімітів.

2. У сфері поводження з відходами забороняється провадити будь-яку господарську діяльність, пов’язану з утворенням відходів, без отримання дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, крім суб’єктів господарювання у сфері поводження з відходами, діяльність яких призводить виключно до утворення відходів, для яких Пзув не перевищує 1000. Суб’єкти господарської діяльності, діяльність яких призводить виключно до утворення відходів, для яких Пзув від 50 до 1000, зобов’язані щороку подавати декларацію про відходи за формою та у порядку, встановленими Кабінетом Міністрів України (ст.ст. 17, 32 Закону України «Про відходи»).
Показник загального утворення відходів (Пзув), розраховується за формулою:
Пзув = 5000×М1 + 500×М2 + 50×М3 + 1×М4,
де М1, М2, М3, М4 – умовні одиниці, значення яких дорівнюють кількості (масі) утворених відходів за класами небезпеки (1, 2, 3, 4 класи відповідно).

Звертаючись до нас Ви отримуєте якісне надання послуг та сервісний супровід на кожному етапі співпраці, що допоможе заощадити Ваш час та дотриматись норм і вимог, що діють у галузі охорони навколишнього природного середовища та чинного екологічного законодавства України.
З повагою, та надією на плідну співпрацю!

Ваш внешний коммерческий отдел
Сайт компании функционирует в рамках системы promdex.com
2009 — 2019 © Promdex.com — мир успешного бизнеса
120097
1
1